Güncel Seminerler
Konu : Portföy Yöneticileri ve Yatırımcılar için Ekonomik İndikatörlerin Doğru Okunması ile Temel / Teknik Analiz Semineri
Süre  : 22/23 Aralık 2018 (2 gün)

 

 

Kayıt ve Bilgi : rs.kan@probisa.com.tr / 0555 370 03 03
Verilebilecek Seminerlerin Başlıkları ve Süreleri

KİŞİSEL GELİŞİM

1) İşletmelerde Liderlik - 1 Gün

2) İşletmelerde Biz Olma ve Takımdaşlık - 1 Gün                                                                                                          

3) Doğru Yönetim ve Yönetici - 1 Gün

4) Liderlik Akademisi - 1 Gün

SATIŞ VE PAZARLAMA

1) Modern Satış ve Pazarlamada Altın Kurallar

2) Satış Ekibi Eğitimi

3) Çevik Organizasyonlar

 

ETİK VE KURUMSAL YÖNETİM

1) A.Ş.lerde Sosyal Sorumluluk - 1 Gün

 

2) Şirket Sürdürülebilirliği için Aile Anayasası - 1 Gün                                                                         

3) İşletmeler için İş Etiği Kavramı ve Etik Kodu - 1 Gün

                           

4) Kurumsal Yönetim Teori ve Uygulaması- 1 Gün

 

FİNANS

1) Finansal Piyasalarda Teori ve Uygulama: Kapalıçarşıdan BİST’e (+ Kapalıçarşı Ziyareti) - 2 gün

2) Finans Piyasalarında Risk ve Giderilmesi- 1 Gün

 

3) Mali Piyasalar ve Ürünler- 1 Gün

 

4) Türev Piyasalar ve Ürünler: Forward-Futures-Options - 1 Gün

 

5) Finansal Yönetim ve Temel Kavramlar- 1 Gün

6) Döviz Piyasaları ve Hazine Ürünleri - 1 Gün

       

7) Finanscı Olmayanlar için Temel Muhasebe ve Finans - 2 Gün

 

8) Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri - 1 Gün

9) Güncel Finansal Araçlar ve Kurumlar- 1 Gün

 

10) Hazine Yönetimine Giriş - 1 Gün

 

11) Bireysel Emeklilik (BES) Çalışanları için Modern Finans Piyasalarının İşleyişi ve Temel Kuralları- 1 Gün

12) Portföy Yöneticileri için Finansın Altın Kuralları - 1 Gün

 

13) Kriptoparalar: Geçmiş ve Geleceği - 1 Gün

 

BANKACILIK

1) Bankacılar için Temel Hukuk - 1 Gün

2) Bankacılar için Temel Muhasebe - 1 Gün

3) Bankacılar için Temel Krediler ve Kambiyo - 1 Gün

 

4) Bankacılar için Temel Ekonomi - 1 Gün

 

5) 2020’ye Doğru Geçmişten Günümüze Türk Bankacılığı- 1 Gün

6) Bankacılar için Para ve Sermaye Piyasaları - 1 Gün

 

 

SERMAYE PİYASALARI

1) Sermaye Piyasaları: Borsacılık Teorisi ve Uygulamaları - 1 Gün

 

2) Sermaye Piyasası Mevzuatı- 3 Gün

 

3) Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları- 2 Gün

4) İşletmelere Ucuz Fon Temininde BORSA İSTANBUL  (BİST A.Ş.)- 2 Gün

5) Finanscı Olmayanlar için Temel Sermaye Piyasaları- 1 Gün

6) Menkul Kıymetleştirme Teorisi ve İlgili Mevzuat: Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) - 1 Gün

7) Hukuk Sistemimizde Kurumsal Yönetim ve Gelinen Nokta- 1 Gün

8) Pay Senetleri (Hisse Senetleri) Piyasaları- 1 Gün

9) Borçlanma Araçları (Tahvil/Bono) Piyasası- 1 Gün

10) Yatırım Kuruluşları: Aracı Kurumlar ve İşlemleri- 1 Gün

 

 

EKONOMİ

1) Makro Ekonomik Veriler ve Yorumlanması - 1 Gün

2) Türkiye’de Temel Ekonomi ve Bankacılık - 1 Gün                                                                                                     

3) İktisatçı/Finanscı Olmayanlar için Temel Ekonomi ve Yorumlanması- 1 Gün

 

SINAV VE BELGE HAZIRLIĞI EĞİTİMLERİ

1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisanslama: Düzey I-II-III/Türev Ürünler/Kurumsal Yönetim         (İsteğe göre)       

                                                                                       

2) İhracatcı Şirketlerde Kurumsallaşma ve Maliyet Azaltımına bir Katkı: TURQUALİTY  Süreci  - 1 Gün

KOSGEB KOBİ HİBE SERTİFİKASYON EĞİTİMLERİ

Girişimcilik/Güncel Makro Ekonomi/Kişisel Bütçe/İş Planı - 4 Gün

 

​​